İDE 2. Mâverâünnehir Yaz Seminerleri

İDE 2. Mâverâünnehir Yaz Seminerleri Kapanış Programı ve Sertifika Töreni gerçekleştirildi!

Programın açış konuşmasını Enstitü Başkanımız Mehmet Görmez yaptı. Mâverâünnehir bizim için sadece bir coğrafya değil İslâm Medeniyetinin mâverâsıdır. Felsefe ile fıkhın, kelam ile usûlün, hadis ile tasavvufun, astronomi ile matematiğin birleşerek bütüncü bir düşüncenin inşa edildiği; ilim, hikmet ve marifet havzasıdır, dedi.

Biz mâverâmızla buluşmadan yolumuza devam edemeyiz diyen Mehmet Görmez; Osmanlının ilk şeyhülislamı Molla Fenârî, yetiştirdiği Kadızâde-i Rûmî’yi, matematik ve astronomi tahsili için Semerkand’a gönderir. Kadızâde-i Rûmî, Uluğ Bey’in özel hocası olur. Uluğ Bey’in talebesi Ali Kuşçu, Fatih Sultan Mehmed’in daveti ile İstanbul’a gelir ve Ayasofya’da müderris olur, Sahn-ı Seman Medreselerinin kuruluşunda görev alır. Mâverâmızla buluşmak için bu ilmî hareket ve etkileşimi yeniden başlatmak zorundayız, ifadelerini kullandı. İDE Mâverâünnehir Yüksek İhtisas Seminerlerinin her yaz gelişerek devam edeceğini söyledi.

Toplantıya katılan Adalet Eski Bakanı Abdülhamit Gül, Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Özbekistan Büyükelçilik Müsteşarı Avazbek Hodjimetov, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç Dr. Burhan İşliyen, Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, Dr. Ekrem Keleş, Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün ve Prof. Dr. İsmail Çalışkan Misafir Araştırmacılarımıza sertifikalarını takdim etti. TDV Genel Müdürü İzani Turan da toplantıya katıldı.

Fotoğraflar