BENGALCE TERCÜME ÇALIŞMALARI

İDE Çalışmaları, Artık Hint Alt Kıtasında

İslam Düşünce Enstitüsü çalışmaları, artık Hint Alt Kıtasında. İDE çalışmaları yaklaşık 500 milyon insan tarafından konuşulan ve dünyada en yaygın 6. dil olan Bengalce yayınlanıyor.

İslam Düşünce Enstitüsünde bugüne kadar Enstitüsü Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Görmez’in üç kitabı Bengalce’ye çevrilip yayınlanmıştır. Sünnet ve Hadisi Anlama Kılavuzu’nun çevirisi ise yayım aşamasına gelmiştir. Ayrıca Enstitümüzün hocalarından Prof. Dr. Tahsin Görgün’ün de bir kitap çevirisi yapılmıştır.

Ayrıca Enstitümüzde ders veren kıymetli hocalarımızdan Prof. Dr. Tahsin Görgün, Prof. Dr. Ömer Türker, Prof. Dr. Celal Türer’in de İDE’de verdiği bazı ders ve konferanslar ile makaleleri Bengalce’ye tercüme edilip hem kitap olarak basılmış hem de sosyal medya mecralarında paylaşılmıştır. Günümüze kadar otuzu aşkın konuşma, ders ve makale yayınlanmıştır.

Yayınlanan kitap ve makaleler; Bangladeş ve Hindistan’da önemli ders halkalarında okutulmaktadır. 20 bin tirajlı yazılı medyada yayınlanmakta ve sosyal medya mecralarında 100 bini aşkın kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir.

Bu sayede Enstitümüz, ülkemize ile ümmet coğrafyasında ayrı bir yeri olan Hint Alt Kıtası arasında köprü olma vazifesi görmektedir.

Bengalceye Tercüme Edilen Kitaplar:

  1. Prof. Dr. Mehmet Görmez, İslami İlimlerde Usûl Geleneği, 2019 (3. baskıda).
  2. Prof. Dr. Mehmet Görmez, Küresel Dünyada İslam, Ümmet ve Medeniyet, 2020 (2. baskıda).
  3. Prof. Dr. Mehmet Görmez, Küresel Ahlak Krizi, 2021.
  4. Prof. Dr. Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadis Anlama Kılavuzu (yayım aşamasında).
  5. Prof. Dr. Tahsin Görgün, İlimlerin İhyası ve Usûl, 2021.

     

 

GAZETE VE DERGİLER


 

 

SOSYAL MEDYA YAYINLARI

 

1. Mehmet Görmez Bengalce Sayfası:
https://www.facebook.com/%E0%A6%
AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%
A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B8%
E0%A6%B0-%E0%A6%A1%E0%A6%
83-%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%
A6%B9%E0%A6%AE%E0%A7%87%
E0%A6%A6-%E0%A6%97%E0%A6%
B0%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%
A6%9C-544034566009383/

 

2. Rowyak Adlı Sitesinde yayınlanan yazılar: 
https://www.rowyak.com/user/gormezhoca/

 

3. Muazzin Adlı Sitesinde yayınlanan yazılar:
http://www.muazzin.net/?s=%E0%A6%AE%
E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%AE%
E0%A7%87%E0%A6%A6+%E0%A6%97%
E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%87%
E0%A6%9C

 

4. Çatrasangbad Adlı sitesinde yayınlanan yazılar:
https://www.chhatrasangbadbd.com/?s=
%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%
B9%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%
A6+%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%
AE%E0%A7%87%E0%A6%9C

 

5. Muhtelif Sosyal Medya Mecraları:
https://www.facebook.com/
photo?fbid=2846190248780446&set=
a.354926417906854

https://www.facebook.com/
photo?fbid=2928111613921642&set=
a.354926417906854

https://www.facebook.com/
photo?fbid=2911881208878016&set=
a.354926417906854

https://www.facebook.com/
photo?fbid=2873288162737321&set=
a.354926417906854

https://www.facebook.com/
544034566009383/photos/
a.544042269341946/957646714648164/

https://www.facebook.com/
photo?fbid=3157223691010432&set=
a.354926417906854

https://www.facebook.com/
iitrbd.org/photos/a.
160350245787457/187812096374605/

 

https://www.youtube.com/watch?v=ilLtwmVnRww

https://www.youtube.com/watch?v=HoD53OXwO9o

https://www.youtube.com/watch?v=d-U4BYsJT68&feature=
youtu.be&fbclid=IwAR10NJLWOxjFpHWwQ
pj4jEeZLLlmhWFospG-KfnB838_4a5PRXVgH66butw

Dokümanlar

Pdf Kapak

İDE ÇALIŞMALARI, ARTIK HINT ALT KITASINDA!