Raporlama: Araştırma Raporu
Dr. Necdet Subaşı


İDE AKADEMİ 2020-2021 | DERS NOTLARI | 17 Şubat 2021

 • Bir konu ya da olayla ilgili yapılan incelemelerin sonuçlarını aktaran çalışmalara “rapor” denir.
 • Bir veya birden fazla kişi rapor hazırlayabilir. Bir kişinin hazırladığı rapora kişisel rapor; birden fazla kişinin hazırladığı rapora ise ortak rapor denir.
 • Raporlar akademik metinlerin aksine; gerçeklere dayanan, bir olay ya da olgu üzerine sorun tespiti, öneri ve çözüm sunan, belirli bir amacı ve hedef kitlesi olan, net ve özet ifadeler içeren metinlerdir.
 • Raporlar gelecek için öngörüde bulunan metinler olması nedeniyle nesnel bir dille yazılmış, iyi yapılandırılmış ve sağlam analizlere dayandırılması gerekir.
 • Raporlar, objektif, somut ve iddialarına argüman sunulan sarih metinler olmalıdır. Çoğunlukla sorun tespiti ve analizi içerdiği için özlü bir biçimde sınırlandırılmalı ve gereksiz ayrıntılara yer verilmeden mesele arz edilmelidir.
 • Rapor, referans şartları belli olan, belli bir prosedürü takip etmeyi gerekli kılan çalışmalardır.
 • Raporlar giriş, geliş(tir)me, sonuç şeklinde planlanarak yazılmalı ve öncelikle veriler toplanarak bir taslak çıkarılmalıdır.
 • Kaynak taraması yapılırken, literatürde itibar edilen çalışmalar seçilmelidir. Ancak kullanılacak kaynaklar raporun hazırlanmasını isteyen kişi/kurum/kuruluşlarca belirlendiyse bu listeye sadık kalmak gerekir.
 • Araştırma sırasında kapsamlı notlar tutmak rapor yazma aşamasında çok yardımcı olacaktır
 • Henüz notları toplama aşamasında araştırmanın ana teması ortaya çıkmalıdır.
 • Bulgular analiz edilerek bir sonuç elde edilir ve öneriler sunulur.

Taslak Aşaması

 • Kısa, net ve kesin ifadeler olmalı, hedef kitle daima göz önünde tutulmalıdır.
 • Rapor operasyonel bir belgedir, örneğin rapor isteyen bir yönetici sorunun cevabını hızlıca almak ister. Öneri ve sonuçların açık bir biçimde tartışıldığından emin olunmalıdır.
 • Rapor verilen yönergeye göre biçimlendirilmelidir.
 • Giriş kısmı raporun tamamının okunması için en önemli bölümdür bu nedenle ilgi çekici biçimde hazırlanmalıdır.
 • Gelişme bölümde araştırma konusu derinleştirerek ilerlemelidir. Her paragraf ana fikre dair bir konu cümlesi içermeli ve bu kanıtlarla desteklenmelidir.
 • Araştırma özetlenerek sonuçlandırılmalıdır ve çalışmanın ana kaynağı olan sorunun cevabını içeren güçlü bir sonuç/özet olmalıdır.

Gözden Geçirme

 • Metin bir bütün halde yeniden okunmalıdır.
 • Metinde redaksiyon kontrolü yapılmalıdır.
 • Metnin bir başkasına okutulması, metindeki hataların düzeltilmesi açısından önemlidir.

Özet ve Sonuç

 • Özet bölümünde hem konuya, sonuçlara ve önerilere ilişkin bir özet sunulur hem de konu hakkında son düşünceler toparlanır.
 • Okuyucunun rapordan hangi sonucu çıkarması gerektiği bu bölümde yinelenir.
 • Sonuç kısmında yeni bir bilgi sunmaktan kaçınılmalıdır.