İSLÂM DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ, RAMAZAN AYININ SON İFTARINI, İSTANBUL’DA TARİHÎ SEPETÇİLER KASRI’NDA, ÜLKEMİZDE MİSAFİR BULUNAN İSLAM ÂLİMLERİYLE BİRLİKTE YAPTI.

İslâm Düşünce Enstitüsü, Ramazan ayının son iftarını, İstanbul’da tarihî Sepetçiler Kasrı’nda, ülkemizde misafir bulunan İslam âlimleriyle birlikte yaptı.

İstanbul başta olmak üzere ülkemizde misafir olarak yaşayan İslam âlimleri, Diyanet İşleri Başkanı Sn. Prof. Dr. Ali Erbaş ve ilim dünyasından pek çok seçkin isim, Enstitü Başkanımız Sn. Prof. Dr. Mehmet Görmez’in davetlisi olarak iftara katıldı.

Sn. Mehmet Görmez, Arapça yaptığı konuşmasında, son yıllarda İslam dünyasında yaşanan sorunlar nedeniyle Türkiye’ye büyük bir ilim, bir fikir göçünün yaşandığına işaret etti. Bilhassa İstanbul’un, Fatih Sultan Mehmet’in fethinden sonra ikinci kez âlimlerin kıblegâhı olduğunu dile getirdi. Bu ilim ve fikir göçünün, tıpkı Fatih döneminde olduğu gibi İslam dünyasının uyanışına vesile olabilecek, İslam’ın ilke ve prensipleri ile ümmeti yeniden ayağa kaldırabilecek büyük bir imkânı beraberinde getirdiğine değindi. Aynı zamanda bu imkânın bizlere büyük bir sorumluluk yüklediğine dikkat çekti. İslâm Düşünce Enstitüsü olarak, ülkemizdeki misafir ilim insanlarının ümmetin ilim ve fikir dünyasına yapacakları katkılar konusunda sorumluluk almaya hazır olduklarını ifade etti. Bu hususta Enstitü olarak üretilecek projelere, ortaya konacak gayretlere katkı vermek istediklerini belirtti.

Akabinde ise Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Üsam el-Beşir bir konuşma yaptı. Üsam el-Beşir konuşmasında özetle, Türkiye’nin İstanbul’da mukim muhacir âlimler üzerinde büyük bir hakkı olduğunu ifade etti. Söz konusu âlimlerin bu ülke nezdinde ümmete karşı vazifelerini yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.

Davetli diğer misafir âlimler de el-Beşir’e katıldıklarını ifade etti; Türkiye’nin ilim ve fikir dünyasına katkı verme isteklerini dile getirdi.

Son olarak kürsüye çıkan Diyanet İşleri Başkanı Sn. Prof. Dr. Ali Erbaş ise Başkanlığın ulusal-uluslararası düzeydeki din hizmetlerine değindi. Diyanet İşleri Başkanlığının, İslam dünyasının ilim ve fikir dünyasına yaptığı katkıları dile getirdi.

Konuşmaların ardından yapılan iftar ile “İDE Misafir Âlimler İftarı” son buldu.

Videolar