İDEA

IDE(A) Biz Kimiz ve Neyin Peşindeyiz?

Türkiye'nin iki dünyada da özel bir yeri var. Birincisi Müslümanların çok ihtiyaç duyduğu ve bir değişim umudunun ışığı olarak görülen İslam dünyası. Bu dünyadaki özel yeri ile Türkiye İslam düşünce mirasını tüm zamanlarda ve tüm coğrafyalarda yeniden geçerli kılabilecek ilmi müktesebatıyla adeta İslam dünyası arasında bir ilim köprüsü olma vazifesi görmekte ve bu alanda giderek artan merkezi rolüyle de fikir-düşünce kavşağı olma hüviyetini kazanmaktadır.  İkincisi, insanlığın tarihini ve vicdanını kuşatan gerçek coğrafi dünya. Bu özel yeriyle de Türkiye kültürler, uluslar ve hatta dinler, mezhepler arasında bir köprü olma konusunda üzerine düşen yükümlülükleri tarihi sorumluluk bilinciyle yerine getirmekte ve bu yönüyle de Türkiye insanlığın medeniyet birikimine yüksek bir özveriyle katkı sunmaktadır. 

IDE(A) haber bültenini çıkaran İDE Uluslararası araştırmacıları olarak bizler de tıpkı Türkiye gibi İslam dünyasının fikir ve düşünce dünyaları arasında bir köprü olmak ve bu dünyalarda üretilen düşünce mirasına katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. IDE(A) olarak insanlığın bilgisinin bir bütün olduğuna inanıyoruz. Bu açıdan yaygın olarak yapılan “dini” ve “dini olmayan” bilimler tasnifini doğru bulmuyoruz. Zira her şekli ve boyutuyla ilmin, insanlığın ortak mirası olduğunu biliyor ve her inançtan, kültürden herkesin bu ortak mirasa katkı verdiği gerçeğini hatırlatmak istiyoruz. Bu ortak mirastan istifade etmenin herkesin hakkı olduğuna derinden inanıyoruz. Ancak bu bakış açısıyla İslam’ın ahlaki tekliflerini ilim köprüsü üzerinden insanlığın ortak zemininde buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu alanda bir gün öncü olabileceğimize inanıyoruz.

IDE(A) yani İslâm Düşünce Enstitüsü Uluslararası Aylık haber bülteninin, bu kurumun birçok projesinden biri olduğunu söylemeliyiz. Haber bültenimiz, toplamda ondan fazla yabancı dil konuşan İDE’nin uluslararası ekibinin aylık projesi olarak geliyor. Dünyada olup bitenler ile Türk düşünce dünyası arasındaki köprüyü açmayı amaçlarken burada sosyal, siyasi veya başka her türlü haberi Türkiye'nin dört bir yanındaki Türk akademisyenlerin düşüncesini beslemek için ortaya koymayı planlıyor. Kuzey Amerika, Avrupa, Afrika, Arap dünyası, Farsça konuşulan dünya ve Hint alt kıtası haber bültenimizin bu sayısında ele alındı. Diğer coğrafyalar henüz haber bültenimize dahil edilmemiş olsa da umuyoruz ki bir gün tüm dünyayı merceğimize alacağız.

IDE(A) yani İslâm Düşünce Enstitüsü Uluslararası Aylık haber bülteninin, İDE’nin yaptığı hazırlıklar ve planlamalar çerçevesinde belirli periyotlarla sizlerle buluşturacağı pek çok projesinden biri olduğunun haberini sizinle paylaşıyoruz. Haber bültenimiz, toplamda ondan fazla yabancı dil konuşan İDE Uluslararası biriminin periyodik aralıklarla yayınlanacak bir projesi olarak geliyor.  Dünyada olup bitenler ile Türk düşünce dünyası arasındaki köprüleri açmayı, genişletmeyi ve zenginleştirmeyi amaçlayan haber bültenimiz, özellikle dini alandaki akademik hayatı beslemeyi planlıyor. 

Burada belirtmekte fayda var ki bu haber bülteni, siz değerli okurlarımız için hazırladığımız analitik bir dergi değil, düşünce dünyasındaki öne çıkan olayları anlamak için düşünürlerin zihnini besleyecek ve güncel hadiselerden haberdar edecek bir haber bültenidir. IDE(A), potansiyeli olan haberleri okuyucunun ekranına getirirken günceli takip etmeyi kolaylaştırıyor. Düşünce dünyasında olup bitenlerin bu kısa özetini beğeneceğinizi umar, bir gün sizin de -sevgili okur- bunun bir parçası olmanızı dileriz.

Editör