YÜKSEK İSTIŞÂRE KURULU

ABDULMECİD NECCARProf. Dr. | Tunus

İslam Hukuku Profesörü. Usul ve Makâsıd alanında ihtisas sahibi. Tunus eski evkaf bakanı. Makâsıd alanında çeşitli dillerde eserleri bulunmaktadır.


AHMED er-RAYSUNÎProf. Dr. | Fas

Usul ve Makâsıd Profesörü. Fas Makâsıd Merkezi Başkanı. Dünya İslam Alimleri Başkanı. Usul ve Makâsıd alanında çeşitli dillerde eserleri bulunmaktadır.


ALİ BARDAKOĞLUProf. Dr. | Türkiye

İslam Hukuku Profesörü. 2003-2010 yılları arasında Diyanet İşleri Eski Başkanı. Halen 29 Mayıs Üniversitesi bünyesindeki KURAMER Araştırma Merkezi’nin başkanlığını yürütmektedir. İslam Hukuku Alanında eserleri bulunmaktadır.


CASİR AVDEProf. Dr. | Londra

Usul ve Makâsıd Profesörü. Londra merkezli bir düşünce kuruluşu olan Makâsıd Enstitüsü Kurucu Başkanı. Dünya İslam Alimleri Birliği Kurucu Üyesi. Usul ve Makâsıd Alanında farklı dillerde eserleri bulunmaktadır.


HAYRETTİN KARAMANProf. Dr. | Türkiye

Fıkıh Profesörü. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesidir. Fıkıh alanında eserleri bulunmaktadır.


İBRAHİM KÂFİ DÖNMEZProf. Dr. | Türkiye

İslam Hukuku Profesörü. 29 Mayıs Üniversitesi Eski Rektörü. Halen aynı üniversitede İslam ve Din Bilimleri Programı’nda öğretim üyesidir. İslam Hukuku ve Usul alanında eserleri bulunmaktadır.


MEHMED SAİD HATİBOĞLUProf. Dr. | Türkiye

Hadis Profesörü. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi. Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Üyesi. Hadis alanında eserleri bulunmaktadır.


MEHMET AYDINProf. Dr. | Türkiye

Din Felsefesi Profesörü, Ankara Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi emekli öğretim üyesi. Devlet Eski Bakanı. Din Felsefesi ve İslam Felsefesi alanında eserleri bulunmaktadır.


MUSTAFA KARA, Prof. Dr. | Türkiye

Tasavvuf Profesörü. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı başkanıdır. Tasavvuf alanında eserleri bulunmaktadır.


MUSTAFA SAİD YAZICIOĞLUProf. Dr. | Türkiye

Kelâm Profesörü. Diyanet İşleri Eski Başkanı. Devlet Eski Bakanı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı. Kelam alanında eserleri bulunmaktadır.


MUSTAFA SAİM YEPREMProf. Dr. | Türkiye

Kelâm Profesörü. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi. Kelam ve diğer pek çok alanda yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.


NUREDDİN HADİMÎProf. Dr. | Tunus

Usul-i Fıkıh Profesörü. Tunus Eski Evkaf Bakanı. Başta Tunus olmak üzere İslam Dünyasının pek çok Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır. Usul ve Maliki Fıkhına dair eserleri bulunmaktadır.


RAŞİT KÜÇÜKProf. Dr. | Türkiye

Hadis Profesörü. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı. Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı. Hâlen TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Kurul Başkanlığı görevini ifa etmektedir.


SÜLEYMAN ULUDAĞProf. Dr. | Türkiye

Tasavvuf Tarihi Profesörü. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesidir. Tasavvuf ve birçok farklı alanda yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.


USAM el-BEŞÎRProf. Dr. | Sudan

Usul ve Hadis Profesörü. . Sudan İslam Konseyi Eski Başkanı. Sudan Eski Evkaf Bakanı. Pek çok Üniversitede öğretim üyeliği yapmıştır. Matbu eserleri bulunmaktadır.


VASFİ AŞUR EBU ZEYDProf. Dr. | Mısır

Usul ve Makâsıd Profesörüdür. Pek çok bilimsel kurumun üyesidir. Usul ve makasıda dair eserleri bulunmaktadır.