2022-2023 BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ

Mehmet Görmez
İslâm Düşüncesinde Usûl ve Metodoloji

 

Sami Erdem
Modern Dönemde İslam Hukukunu Yeniden Düşünmek

 

Hümeyra Özturan
İslam Ahlâk Düşüncesi

 

Burhanettin Tatar
Dil ve Estetik

 

Mehmet Görmez
Taha Abdurrahman Okumaları

 

Suat Koca
Şeceretü’l Maârif Okumaları

 

Kâşif Hamdi Okur
Mecelle ve Küllî Kâide Okumaları

 

Şaban Ali Düzgün
İngilizce Dini Metin Okumaları

 

Wael Hallaq
KAPANIŞ DERSİ

 

*Dersler Online Olarak Gerçekleştirilecektir.

** Şaban Ali Düzgün hocanın dersi yüz yüze yapılmaktadır.

*** Mehmet Görmez hocanın dersleri hem yüz yüze hem online yapılmaktadır.