PROF. DR. VASFİ AŞUR KİMDİR?

 

Prof. Dr. Vasfi AŞUR Kimdir?
 

     1997 yılında Kahire Üniversitesi Arap Dili ve İslami Çalışmalar Alanında lisans mezuniyetini tamamladı. 2005 yılında Aynı Üniversitede “İslam Hukukunda Determinizm Teorisi” başlıklı tezi ile master derecesi almıştır. Çok geçmeden “Taraflı Makasıd ve Hukuki Hükümlere Etkisi” başlıklı teziyle doktora derecesini alan Vasfi Ashour, İslam Dünyasında taktir gören ve kendisine çok sayıda atıf yapılan araştırmacılardan birisidir. Söz konusu araştırma alanlarında bir çok kitap telif etmiştir.

     Mısır’lı Akademisyen. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını İslam Hukuku alanında Kahire Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Makâsıd alanında onlarca eseri ve makalesi bulunmaktadır. İslam dünyasında pek çok ülkede dersler vermektedir.