PROF. DR. MEHMET S. AYDIN TARAFINDAN "İSLAMİ İLİMLER VE İSLAM FELSEFESİ" KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

 

*Hayata yön veren aklın fonksiyonlarının tamamına yakını Kur'an'da fiili olarak vardır. Kur'an'ın en önemli özelliği daima hareket olmasıdır. Akıl Kur'an'da çoğunlukla fiil şeklinde kullanılmıştır.

*İslam Dünyasında Felsefe yerine kullanılan ve kabul gören en önemli kelime "Hikmet" kavramıdır.

*Farabi'ye göre Fadıl nefisler ölünce yük olan bedenden kurtulup Ahirete intikal ediyor. Ve kendinden önce intikal eden nefislerle karşılaştığında Kemal devam ediyor.

*Felsefe iyi ki İslam dünyasına geldi. Eğer o günkü Hristiyan dünyasına gelseydi asla kabul görmezdi. Çünkü felsefenin özünü teşkil eden analitik ve kritik düşünce İslam dünyasında mevcuttu.

Prof. Dr. Mehmet Aydın
 

 

Fotoğraflar

Videolar