İDE AKADEMİ PROGRAMI

BAŞVURU FORMU DOLDURMAK İÇİN TIKLAYINIZ -
 

2019-2020 İDE AKADEMİK Yılı Ders Programı -

 

BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ KABUL KRİTERLERİ

 

Başvuru yapacak adaylarda aranan kriterler;

 1. Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı anabilim dallarından birinden YL/ Doktora öğrenci belgesi ibraz etmek. (e-Devletten)

 2. YÖK tarafından eş değer kabul edilen Arapça ve/veya İngilizce sınavlarının en az birinden 60 ve üzeri puan almış olmak.

 3. ALES eşit ağırlık veya sözel puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.

 4. Not ortalaması 70/100’den düşük olmamak. (Yüksek lisans ders dönemindeki öğrenciler lisans, yüksek lisans tez dönemindeki öğrenciler yüksek lisans, doktora ders dönemindeki öğrenciler yüksek lisans, doktora yeterlilik/tez dönemindeki öğrenciler doktora transkripti ibraz edeceklerdir.)

Ön eleme kriterleri: Başvuran adayların ön eleme başarı puanları hesaplanarak sıralanır, bütün başvuran adaylar içinden ilk 100 aday yazılı sınava davet edilir.

Ön Eleme Başarı Puanı = (ALES puanı * 0,40) + (Dil Puanı * 0,40) + (Not Ortalaması * 0,20)

 

Sınavlar
 

a- Yazılı Sınav

Yazılı Bilim Sınavında adaylara İDE’nin öncelikli araştırma alanlarından 5 soru yöneltilir.

İkinci aşama dil sınavıdır. Verilen İngilizce veya Arapça metinlerin Türkçeye, Türkçe metnin Arapça veya İngilizceye tercümesi istenir.

Adaylar yazılı sınava gelirken dosya içerisinde aşağıdaki evrakları getirmelidir.

 • Dosya üzerindeki şeride “İSİM SOYİSİM -2019” yazılmalıdır.

 • Öğrenci Belgesi (e-Devletten alınabilir)

 • ALES belgesi veya eşdeğeri olarak kabul edilen GRE, GMAT vb. sonuç belgesinin (varsa) aslı veya onaylı sureti

 • Yabancı dil belgesinin bilgisayar çıktısı ( KPDS/ ÜDS/YDS/YÖKDİL) veya eşdeğeri sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti

 • Transkript

 • 1 adet Akademik Referans Mektubu

 • Niyet mektubu.

Not: Niyet mektubu aşağıdaki soruların cevabını da içeren bir metin olmalıdır;

 • Neden İDE Akademiye katılmak istiyorsunuz?

 • İDE Akademiden beklentileriniz nelerdir?

 • İDE Akademi programının akademik çalışmalarınıza nasıl bir katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz?

 • Çalışmak istediğiniz tez konusu ve özeti

 

Yazılı Sınav Başarı Kriteri

Bilim ve Dil sınavlarının her birinden en az 50/100 puan almış olmak.

Mülakata Davet Puanı = Yazılı Bilim Sınav Puanı + Arapça/İngilizce Dil Sınavı Puanı

b- Mülakat

Bu aşamada sorular Türkçe ve Arapça/İngilizce olabilecektir. 

Aday Nihai Kabul Puanı = Yazılı Bilim Sınav Puanı + Arapça/İngilizce Dil Sınavı Puanı + Mülakat Puanı

Öğrencilerin Sorumlulukları ve Mezuniyet Şartları:

 • Öğrencilerin derslerin en az %70’ine devam etmeleri

 • Dönem ortası ve dönem sonu sınavlarına katılarak başarılı olmaları (Başarı notu* en az 70 olmalıdır.)

 • Öğrenci panelinde bildiri sunmaları

 • Mezuniyet projesi hazırlamaları

*Başarı Notu = (Dönem ortası sınav notu * 0,40) + (Dönem sonu sınav notu * 0,60)

İDE Akademinin Araştırmacılarına Sunduğu İmkânlar:

 • Haftanın en az iki günü İDE’de araştırma yapan araştırmacılara burs imkânı,

 • Yaz dönemi, 1. sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler arasından seçilenler için yaz döneminde 6 hafta yurt dışı eğitim imkânı (eğitim, konaklama ve yemek bedeli İDE tarafından karşılanır.)

 • Öğrencilerimizin İDE Akademik Kurul tarafından onaylanan çalışmaları yayınlanabilir.

 

AKADEMİK TAKVİM
 İDE Akademi İlan Tarihi  29 Temmuz- 19 Ağustos 2019
 Başvuru Tarihleri  19-29 Ağustos 2019
 Bilim Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların İlanı   3 Eylül 2019
 Yazılı Sınav  11 Eylül 2019
 Mülakat Tarihleri  23-26 Eylül 2019
 Kayıt Hakkı Kazanan Asil ve Yedek Adayların İlanı  30 Eylül 2019
 Asil Adayların Kayıt Tarihleri  1-4 Ekim 2019
 Derslerin Başlangıcı  14 Ekim 2019
 Dönem Sonu Sınav ve Ödev Teslimi  22-26 Ocak 2020
 Ara Tatil  27 Ocak- 9 Şubat 2020
 II. Dönemin Başlangıcı  10 Şubat 2020
 Yıl Sonu Sınavı ve Ödevlerin Teslimi  25 Nisan/ 1 Mayıs 2020
 Seminerlerin Bitişi  2 Mayıs 2020