info@ide.org.tr

ISLAMIC ECONOMIC BASIC EDUCATION PROGRAM

Bu program İKAM (İslam İktisadı Araştırma Merkezi) tarafından İslam iktisadı alanında çalışmalar yapan araştırmacı adayları için bir giriş eğitimi olarak düzenlenmektedir. İslam iktisadı kavramı özellikle son dönemlerin revaçta olan kavramlarından biridir. Üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarında bu alanlarda eğitim vermeleri, ana bilim dalları açmaları, henüz sayısı az olsa da lisans bölümlerinin açılması, sempozyum, çalıştay, panel ve söyleşilerin düzenlenmesi mevcut durumun somut birer göstergeleridir. Bununla beraber İslam iktisadının sürdürülebilir bir şekilde uygulanabilmesi için iyi bir şekilde anlaşılması ve doğru politikalarla desteklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda programımız 2 gün sürecek şeklide planlanmış, İslam iktisadı alanında çalışmalar yapan araştırmacı adayları için bir giriş programı niteliğindedir. 

Programın amacı İslam iktisadı alanında çalışma yapmaya başlamış veya başlamayı düşünen araştırmacı ve araştırmacı adayları için bu kavramı her boyutuyla anlaşılır kılmaktır. Bu program sonrasında ilgili alanda çalışmaya başlamadan önce araştırmacının zihinde İslam iktisadı kavramı, günümüze kadar süregelen serüveni, temel ilkeleri ve uygulanabilir bir sistemin bileşenleri, ilgili alanın sektörde karşılığı olan katılım bankacılığı genel hatlarıyla inşa edilmiş olacaktır. Ayrıca bu alandan çalışmaya aday araştırmacıların, izlenecek metodolojiyi anlamaları, İslam iktisadının fıkhi temellerini kavramaları ve güncel iktisadi meseleler karşısında İslam iktisadının bulunduğu yere ve sunduğu çözüm önerilerine vakıf olmaları amaçlanmaktadır. 

 

✏️ Başvuru için tıklayınız

 

1.Gün - 30 Kasım 2019 Cumartesi

09.30-10.50 İslam İktisadi Sisteminin Temel Bileşenleri, Hakan Sarıbaş

11.20-12.40 İslam İktisadi Sisteminin Temel Bileşenleri, Hakan Sarıbaş

13.30-15.00 İslam İktisadının Fıkhi Temelleri, Batuhan Akartepe

15.30-17.00 İslam İktisadının Tarihsel Gelişimi, Cem Korkut
 

2. Gün - 01 Aralık 2019 Pazar

09.30- 10.50 İktisat ve Ahlak, Celal Türer

11.20- 12.40 İslam İktisadında Zekat Kurumu, Mervan Selçuk

13.30- 15.00 İslam İktisadının Temel İlkeleri, Hamdi Çilingir

15:30- 17:00 Güncel İktisadi Sorunlar Karşısında İslam İktisadı, Taha Eğri